Bioresonantie Vergoedingen

Bioresonanite behandelingen vallen onder de alternatieve geneeswijzen en worden in het aanvullende pakket van de meeste zorgverzekeraars vergoed. Deze kosten tellen niet mee bij de bepaling van het eigen risico. Kijk in de polisvoorwaarden van je verzekering voor vergoedingsmogelijkheden vóór de 1e afspraak.